Pacific Handy Cutter

Pacific Handy Cutter är känd som ledaren och innovatören inom säkerhetsverktyg.

Läs mer

1950 insåg Herbert Lightburn marknadens efterfrågan på ett billigt skärverktyg som kunde öppna fraktkartonger mer effektivt än ett handhållet rakblad. Lightburn utvecklade och patenterade det omedelbart igenkännliga originalet Handy Cutter, som standardiserade hur livsmedelskedjorna öppnade förpackade varor och snabbt blev det föredragna skärverktyget för lagerdrift och fraktavdelningar över hela landet.

Sedan dess har Pacific Handy Cutter blivit den ledande designern, tillverkaren och marknadsföraren av säkerhetsskärverktyg för butiksförsörjning, industri och detaljhandel. Våra säkerhetsskärare är det föredragna skärverktyget bland många företag på grund av deras förmåga att förbättra arbetarnas produktivitet samtidigt som de minskar kostnaderna i samband med olycksfall, skadeståndsanspråk och skadade varor.

Pacific Handy Cutter är känd som ledaren och innovatören inom säkerhetsverktyg.

Läs mer

1950 insåg Herbert Lightburn marknadens efterfrågan på ett billigt skärverktyg som kunde öppna fraktkartonger mer effektivt än ett handhållet rakblad. Lightburn utvecklade och patenterade det omedelbart igenkännliga originalet Handy Cutter, som standardiserade hur livsmedelskedjorna öppnade förpackade varor och snabbt blev det föredragna skärverktyget för lagerdrift och fraktavdelningar över hela landet.

Sedan dess har Pacific Handy Cutter blivit den ledande designern, tillverkaren och marknadsföraren av säkerhetsskärverktyg för butiksförsörjning, industri och detaljhandel. Våra säkerhetsskärare är det föredragna skärverktyget bland många företag på grund av deras förmåga att förbättra arbetarnas produktivitet samtidigt som de minskar kostnaderna i samband med olycksfall, skadeståndsanspråk och skadade varor.

Close